Vesti

Saznajte najnovija MASMI dešavanja

Put do zadovoljnih potrošača

U tekstu objavljenom u časopisu InStore, potrudili smo se da malo detaljnije predstavimo značaj tajne kupovine kao metode istraživanja tržišta.

Drugo istraživanje o poznavanju prava potrošača u Srbiji

Rezultati drugog istraživanja ukazuju na trenutno poznavanje ove teme među potrošačima u Srbiji i prikazuju napredak uticaja relevantne regulative na trenutno stanje svesti o pravima potrošača u Srbiji u prethodne dve godine.

Pogledaj moju priču…

Ako učestvujem i doprinosim mom lokalnom okruženju, i svi ostali urade to isto, zajedno stvaramo sinergiju višestrukih efekata u cilju jačanja društva.

Studija slučaja MILENIJUMOVCI

Da li ste znali da je za Milenijumovce deljenje/lajkovanje linkova od strane prijatelja na Facebook-u ka stranicama brenda ili proizvoda podjednako ubedljiva i pouzdana preporuka koliko i direktni WOM?

Trendovi i izazovi marketinga i PR-a u 2015.

Na regionalnom forumu komunikacionih lidera – IZAZOV 2015. predstavili smo rezultate istraživanja sprovedenog putem interneta. Anketirano je 374 stručnjaka iz oblasti marketinga i PR-a, a na sajtu Marketing mreže možete pročitati njihovo mišljenje na temu trendova i izazova struke u 2015. godini.      ...

MASMI ekskluzivni istraživački partner događaja IZAZOV 2015.

Izazov 2015. je interaktivni B2B događaj u organizaciji portala Marketing mreže, namenjen profesionalcima iz oblasti marketinga, odnosa s javnošću i digitalnih komunikacija iz kompanija i agencija. Dešava se 25. i 26. februara u hotelu Radisson Blu Old Mill u Beogradu. Istraživačka agencija MASMI je, kao jedan od prijatelja događaja, u saradnji sa Marketing mrežom sprovela B2B istraživanje na temu stanja struke u regionu. Više o događaju možete pročitati na sajtu Marketing...

Zašto je važno upravljati korisničkim iskustvom?

MASMI istraživanje o implikacijama korisničkog iskustva Zašto je važno upravljati korisničkim iskustvom? Jer potrošači kritikuju, pričaju loše o vama i odlaze. Ali kad su zadovoljni – oni hvale, preporučuju vas i vraćaju vam se.   Korisničko iskustvo je suma svih uskustava koja potrošač ima sa proizvođačima i/ili pružaocima usluga, tokom celokupnog trajanja njihovog odnosa. To je uopštena slika o kompaniji, formirana kako kroz racionalne misli, tako i putem nesvesnih utisaka, što korisničko iskustvo čini u velikoj meri subjektivnim fenomenom.   Trenuci susreta sa korisnicima   Ustaljena praksa u svetu biznisa vezana za iskustva korisnika uključuje posvećivanje pažnje i resursa takozvanim dodirnim tačkama, trenucima kada korisnik komunicira sa kompanijom. Dodirne tačke mogu biti usluge, proizvodi i samo prodajno mesto, zaposleni u kompaniji, korisnički servis, sajt i komunikacione aktivnosti, kao i prenošenje iskustva potrošača „od usta do usta“. Dobro formulisana strategija, koja ima za cilj kreiranje pozitivnog korisničkog iskustva, uzima u obzir jedinstvene potrebe svakog potrošača i pokušava da svakom od njih u svakom trenutku pruži pozitivno iskustvo sa proizvodom ili uslugom. Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja iz Beograda MASMI je u maju 2014. godine sprovela samostalno istraživanje, tehnikom telefonske ankete (CATI), na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1975 ispitanika. Cilj istraživanja je bilo merenje implikacija negativnih i pozitivnih iskustava sa proizvodima i uslugama – kako će se kupci ponašati u zavisnosti od zadovoljstva korisničkim iskustvom i koliko će daleko dopreti negativan ili pozitivan glas o kompanijama.   Neprijatna iskustva sa uslugom   Svaki četvrti građanin je u stanju da se priseti barem jednog izrazito negativnog iskustva koje je doživeo sa uslugom (25%). Najčešće su u pitanju bile prodavnice sa...

Šta kupiti – domaće ili strano?

Povezanost kupovine domaće robe sa ekonomskim prosperitetom nacije nije nova ideja kako u Srbiji tako i u svetu. I dok je priroda ove povezanosti različito tumačena a time i ideja stimulisanja kupovine domaćih proizvoda podržavana ili osporavana, stoji činjenica da doživljaj proizvoda kao domaćih ili stranih ima uticaja na ponašanje jednog dela potrošača. Marke sa obe strane granice su prinuđene da prigrle izazove koje je donela globalizacija. Domaće firme igraju tržišnu utakmicu sa globalnim konkurentima i dok je domaće poreklo proizvoda unutar Srbije može (kao što ćemo videti, u zavisnosti od različitih faktora) biti prednost – na inostranom tržištu to ili nije od značaja ili štaviše ima negativan uticaj. Istovremeno inostrane (često je tačnije određenje – internacionalne) kompanije mogu imati problema da dođu do potrošača čije preferencije mogu biti snažno okrenute domaćim proizvodima. Uz to, globalna ekonomska kriza je dodatno aktualizovala ovo pitanje. Suočeni sa posrnulim privredama državni programi revitalizacije sve učestalije sadrže i ovu komponentu intervencije, bilo kroz programe subvencionisanja ili na neke druge načine. Svako razmatranje ovakvih pojava mora krenuti od proučavanja stava koji deli značajan broj potrošača u različitim državama a koji se tiče davanja prednosti robi domaćeg porekla – tzv. potrošačkog etnocentrizma. Potrošački etnocentrizam Pojam etnocentrizma podrazumeva stavove koji su okrenuti ideji da su sopstveni način življenja i nacionalna kultura dominantni u odnosu na druge. Kada razmatramo ponašanje potrošača, etnocentrizam se pojavljuje kao težnja da se kupe domaći proizvodi pre nego strani. Povezano sa tim je i shvatanje da je kupovina uvoznih proizvoda u izvesnoj meri odgovorna za ekonomske nedaće jedne nacije. Iz ugla građana koji su u većoj meri etnocentrični, kupovina stranih proizvoda je...

MASMI istraživačka grupa u partnerstvu sa Strategir-om

Zadovoljstvo nam je da najavimo partnerstvo MASMI istraživačke grupe sa Strategirom – jednom od vodećih kompanija u oblasti primene ekskluzivnih istraživačkih tehnologija kao što su virtualne police i praćenje pokreta očiju za potrebe testiranja proizvoda i pakovanja, rasporeda proizvoda na policama i slične istraživačke ciljeve. Ovo partnerstvo će pružiti širok spektar savremenih i proverenih tehnika za testiranje proizvoda sve većem broju klijenata MASMI grupe na novim i brzo rastućim tržištima širom Istočne Evrope. Osnivač i predsednik MASMI-ja, Sergej Kolbanov, je komentarisao: „Strategir je dobro poznat u našem regionu po inovativnoj tehnici testiranje polica, testiranju mirisa proizvoda i istraživanju ponašanja kupaca. Kombinacija Strategirovih pobedničkih proizvoda sa MASMI-jevim dvadesetogodišnjim iskustvom na vrlo zahtevnim tržištima, otvoriće nove mogućnosti za nas. Siguran sam da će naši klijenti imati koristi od ovog novog partnerstva. Prve demonstracije potencijala novih tehnologija u istraživanju tržišta su zakazane za mart 2013. u...

Kvali dobija novo odelo

Internet komunikacija i društvene mreže imaju sve veći uticaj, ne samo na živote pojedinaca već i na privredne tokove. Prelazak na on-line komunikaciju odavno je postao trend, kako u marketinškim, tako i u istraživačkim aktivnostima. Tržište istraživačkih usluga prolazi kroz turbulentne promene uzrokovane pojavom novih tehnika za prikupljanje podataka, s jedne strane i sve ograničenijim budžetima za istraživanje, sa druge. Ovi trendovi doveli su do unapređivanja kvantitativnih i kvalitativnih metoda alatkama za efikasnije i povoljnije prikupljanje podataka, prevazilaženje geografskih barijera i olakšavanje regrutovanja ciljnih grupa do kojih je inače teško dopreti. Oslanjajući se na osnovne principe fokus grupe kao istraživačke tehnike, uz korišćenje modela internet komunikacije i društvenih mreža, kompanija za istraživanje tržišta MASMI je razvila platformu za kvalitativno on-line istraživanje pod nazivom MASMI Web...