Razumevanje generacije Y kao izazov i prilika

milenijalsi izazov

Do 2020. udeo srpske Y generacije u radno sposobnom stanovništvu biće 48% a prema proceni Republičkog zavoda za statistiku. Pored Y generacije, radno aktivne generacije su i Baby boom i X, a uskoro i Z generacija. Sa razvojem informacionih tehnologija dolazi do bržeg razvoja generacija, a svaka generacija nosi specifičnosti svog perioda.

Generacijski jaz je sve primetniji u radnom okruženju pošto se generacije razlikuju po svojim vrednostima, motivaciji, stilu rukovođenja, komunikaciji i drugim aspektima. Koje su karakteristike srpskih Milenijasa vezano za odnos prema karijeri, idealnom poslu, motivaciji i veštinama koje svakodnevno primenjuju biće prikazano u radu, a kao rezultat istraživanja sprovedenog u maju 2016. godine na reprezentativnom uzorku te generacije u Srbiji.

Autori:

  Ph.D. Tatjana Mamula, profesor asistent
  MA Jelena Popović, rukovodilac kvalitativnih uvida
  MA Aleksandra Lazić, menadžer u sektoru kvantitativni uvidi


Preuzmite kompletno predavanje u PDF formatu