Kvantitativna istraživanja

Kvantitativna istraživanja Kada su Vam potrebne informacije koje su stabilne i pouzdane, jer važe za veliki broj ljudi. Kvantitativna istraživanja birate kada želite da saznate KOLIKO ima ljudi koriste Vaše proizvode, a KOLIKO onih koji ih kupuju, KO sve vidi Vaš brend kao inovativan itd. Mi obavljamo merenja da biste Vi mogli preciznije da PREDVIĐATE i UPRAVLJATE Vašim uspehom. →I mnoge druge fenomene… Da bismo odgovorili na Vaša pitanja o tome KOLIKO, koristimo sledeće metode prikupljanja podataka: Read more MASMI on ICSD 2017 Conference Millennials’ way of e-learning and communication in the digital era Case Study MILLENIALS To buy a domestic or foreign product? MASMI research group in partnership with...

Kvalitativna istraživanja

Kvalitativna istraživanja Kada Vam je potrebna dubinska eksploracija stavova, uverenja i ponašanja malog broja ljudi. Kvalitativna istraživanja će Vam odgovoriti na pitanja ŠTA ljudi misle i što je još važnije ZAŠTO to misle. Da biste dobili DUBINSKA OBJAŠNJENJA i UVIDE, mi dešifrujemo koja se značenja kriju iza onoga što ljudi saopšte.   Kvalitativna istraživanja će Vam biti korisna kada je potrebno: Da bi odgovorili na Vaša pitanja o tome ŠTA i ZAŠTO, koristimo sledeće metode prikupljanja podataka: Read more MASMI on ICSD 2017 Conference Millennials’ way of e-learning and communication in the digital era Case Study MILLENIALS To buy a domestic or foreign product? MASMI research group in partnership with...

Mystery Shopping

Tajna kupovina (Mystery Shopping) Da li biste želeli da unapredite vašu uslugu korisnicima? Nijedna kompanija ne može sebi da priušti postojanje jaza između obećanja kvaliteta i stvarne usluge. MASMI Mystery Shopping tim meri, ocenjuje i izveštava o standardu korisničkih usluga pomoću Tajnih Kupaca koji se ponašaju kao regularni kupci/korisnici usluga. Tajna Kupovina se smatra najbržim i najefikasnijim načinom dobijanja objektivnih podataka o nivou pružene usluge. MASMI Beograd je član MSPA Europe (Mystery Shopping Providers Association).   Kada želite da znate šta se dešava na mestu KUPOVINE. Kada Vam je potrebno merenje, ocenjivanje i izveštavanje o standardu korisničkih usluga. Tajni kupci će simulirati uslove realne kupovine, a Vi ćete saznati koje elemente usluge bi trebalo da održavate na postojećem nivou, a koje da unapredite. Read more MASMI on ICSD 2017 Conference Millennials’ way of e-learning and communication in the digital era Case Study MILLENIALS To buy a domestic or foreign product? MASMI research group in partnership with...

Desk istraživanja

Sekundarna (“desk”) istraživanja Ako podaci koji su vam potrebni već postoje, nema potrebe da „izmišljamo toplu vodu“. Postojeći (“sekundarni”) podaci su važan izvor informacija o uslovima na tržištu, industrijskom sektoru, konkurenciji i potrošačima. Internet, baze podataka industrije, javno dostupni izveštaji i statističke publikacije nude širok raspon informacija relevantnih za vaš posao. Sekundarno istraživanje izvodimo kao samostalan projekat ili kao početnu fazu primarnog istraživanja tržišta. Read more MASMI on ICSD 2017 Conference Millennials’ way of e-learning and communication in the digital era Case Study MILLENIALS To buy a domestic or foreign product? MASMI research group in partnership with...

Online istraživanja

Online istraživanje Naša eStrast. Iz toliko mnogo razloga. Na raspolaganje Vam stavljamo kvantitativnu i kvalitativnu istraživačku platformu kako biste odgovore na pitanja dobili – ONLINE: DIGITALNA ISTRAŽIVANJA     KVANTITATIVNA KVALITATIVNA     Read more MASMI on ICSD 2017 Conference Millennials’ way of e-learning and communication in the digital era Case Study MILLENIALS To buy a domestic or foreign product? MASMI research group in partnership with...