Kvantitativna istraživanja

Kvantitativna istraživanja Kada su Vam potrebne informacije koje su stabilne i pouzdane, jer važe za veliki broj ljudi. Kvantitativna istraživanja birate kada želite da saznate KOLIKO ima ljudi koriste Vaše proizvode, a KOLIKO onih koji ih kupuju, KO sve vidi Vaš brend kao inovativan itd. Mi obavljamo merenja da biste Vi mogli preciznije da PREDVIĐATE i UPRAVLJATE Vašim uspehom. →I mnoge druge fenomene… Da bismo odgovorili na Vaša pitanja o tome KOLIKO, koristimo sledeće metode prikupljanja podataka: Read more [Job opening] MASMI Senior Research Project Manager – April 2018 MASMI on ICSD 2017 Conference Millennials’ way of e-learning and communication in the digital era Case Study MILLENIALS To buy a domestic or foreign...

Kvalitativna istraživanja

Kvalitativna istraživanja Kada Vam je potrebna dubinska eksploracija stavova, uverenja i ponašanja malog broja ljudi. Kvalitativna istraživanja će Vam odgovoriti na pitanja ŠTA ljudi misle i što je još važnije ZAŠTO to misle. Da biste dobili DUBINSKA OBJAŠNJENJA i UVIDE, mi dešifrujemo koja se značenja kriju iza onoga što ljudi saopšte.   Kvalitativna istraživanja će Vam biti korisna kada je potrebno: Da bi odgovorili na Vaša pitanja o tome ŠTA i ZAŠTO, koristimo sledeće metode prikupljanja podataka: Read more [Job opening] MASMI Senior Research Project Manager – April 2018 MASMI on ICSD 2017 Conference Millennials’ way of e-learning and communication in the digital era Case Study MILLENIALS To buy a domestic or foreign...

Mystery Shopping

Tajna kupovina (Mystery Shopping) Da li biste želeli da unapredite vašu uslugu korisnicima? Nijedna kompanija ne može sebi da priušti postojanje jaza između obećanja kvaliteta i stvarne usluge. MASMI Mystery Shopping tim meri, ocenjuje i izveštava o standardu korisničkih usluga pomoću Tajnih Kupaca koji se ponašaju kao regularni kupci/korisnici usluga. Tajna Kupovina se smatra najbržim i najefikasnijim načinom dobijanja objektivnih podataka o nivou pružene usluge. MASMI Beograd je član MSPA Europe (Mystery Shopping Providers Association).   Kada želite da znate šta se dešava na mestu KUPOVINE. Kada Vam je potrebno merenje, ocenjivanje i izveštavanje o standardu korisničkih usluga. Tajni kupci će simulirati uslove realne kupovine, a Vi ćete saznati koje elemente usluge bi trebalo da održavate na postojećem nivou, a koje da unapredite. Read more [Job opening] MASMI Senior Research Project Manager – April 2018 MASMI on ICSD 2017 Conference Millennials’ way of e-learning and communication in the digital era Case Study MILLENIALS To buy a domestic or foreign...

Desk istraživanja

Sekundarna (“desk”) istraživanja Ako podaci koji su vam potrebni već postoje, nema potrebe da „izmišljamo toplu vodu“. Postojeći (“sekundarni”) podaci su važan izvor informacija o uslovima na tržištu, industrijskom sektoru, konkurenciji i potrošačima. Internet, baze podataka industrije, javno dostupni izveštaji i statističke publikacije nude širok raspon informacija relevantnih za vaš posao. Sekundarno istraživanje izvodimo kao samostalan projekat ili kao početnu fazu primarnog istraživanja tržišta. Read more [Job opening] MASMI Senior Research Project Manager – April 2018 MASMI on ICSD 2017 Conference Millennials’ way of e-learning and communication in the digital era Case Study MILLENIALS To buy a domestic or foreign...

Online istraživanja

Online istraživanje Naša eStrast. Iz toliko mnogo razloga. Na raspolaganje Vam stavljamo kvantitativnu i kvalitativnu istraživačku platformu kako biste odgovore na pitanja dobili – ONLINE: DIGITALNA ISTRAŽIVANJA     KVANTITATIVNA KVALITATIVNA     Read more [Job opening] MASMI Senior Research Project Manager – April 2018 MASMI on ICSD 2017 Conference Millennials’ way of e-learning and communication in the digital era Case Study MILLENIALS To buy a domestic or foreign...