Tajna kupovina (Mystery Shopping)

Da li biste želeli da unapredite vašu uslugu korisnicima?

Nijedna kompanija ne može sebi da priušti postojanje jaza između obećanja kvaliteta i stvarne usluge.

MASMI Mystery Shopping tim meri, ocenjuje i izveštava o standardu korisničkih usluga pomoću Tajnih Kupaca koji se ponašaju kao regularni kupci/korisnici usluga.

Tajna Kupovina se smatra najbržim i najefikasnijim načinom dobijanja objektivnih podataka o nivou pružene usluge.

MASMI Beograd je član MSPA Europe (Mystery Shopping Providers Association).

 

Kada želite da znate šta se dešava na mestu KUPOVINE. Kada Vam je potrebno merenje, ocenjivanje i izveštavanje o standardu korisničkih usluga.

Tajni kupci će simulirati uslove realne kupovine, a Vi ćete saznati koje elemente usluge bi trebalo da održavate na postojećem nivou, a koje da unapredite.