MASMI on ICSD 2017 Conference

The Faculty of Management of the Belgrade Metropolitan University has organised The Second International Scientific Conference: INNOVATION COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – ICSD 2017. on May 25th 2017. For this conference, Ms. Tatjana Mamula, the director of the Masmi research agency, has created, together with Ms. Barbara Blazanin, a paper covering the exciting area of neuromarketing titled: “Are we buying rationally or impulsively? What actually happens in the consumer’s mind and what does neurotechnology reveal?” The following is excerpt from the paper, and you can also download the paper in PDF. Neuromarketing is complementary to traditional methods which are based on verbal reports – it presents an approach that sheds light on new aspects of psychological phenomena, basically – consumer behaviour of an individual. Proponents believe that neuromarketing techniques such as EEG and eye tracking shed light on the unconscious, emotional processes which are the main aspect of consumer behaviour. On the other hand, we know that conscious, cognitive processes play an important role in the control of emotions. Therefore, the main research question is – how does consumer behaviour (under the influence of conscious or unconscious processes) impact cognitive and emotional factors. Analysis of existing research have led to the conclusion that consumer behaviour is always, to some extent, influenced by both the conscious and unconscious processes as well as emotional and cognitive factors. For this reason, so as to make a full analysis of the tested phenomena, the multimedia aspect is a must. The Theoretical standpoint of MASMI research agency , based on the use of the Brainster EEG based Neuromarketing platform represent a combination of traditional methods and neuromarketing, which...

MASMI na konferenciji ICSD 2017

Fakultet za menadžment Metropoliten univerziteta u Beogradu je organizovao 25. maja 2017. godine Drugu međunarodnu naučnu konferenciju: Innovation, Competitiveness and Sustainable Development (ICSD 2017, Belgrade). Za ovu konferenciju, Tatjana Mamula, direktorka agencije Masmi je pripremila rad kreiran u saradnji sa Barbarom Blažanin na temu neuromarketinga: “Da li kupujemo racionalno ili impulsivno? Šta se zaista događa u umu potrošača i šta nam neurotehnologija otkriva?” U nastavku možete pročitati izvod a kompletan rad na engleskom jeziku je dostupan za preuzimanje. Neuromarketing is complementary to traditional methods which are based on verbal reports – it presents an approach that sheds light on new aspects of psychological phenomena, basically – consumer behaviour of an individual. Proponents believe that neuromarketing techniques such as EEG and eye tracking shed light on the unconscious, emotional processes which are the main aspect of consumer behaviour. On the other hand, we know that conscious, cognitive processes play an important role in the control of emotions. Therefore, the main research question is – how does consumer behaviour (under the influence of conscious or unconscious processes) impact cognitive and emotional factors. Analysis of existing research have led to the conclusion that consumer behaviour is always, to some extent, influenced by both the conscious and unconscious processes as well as emotional and cognitive factors. For this reason, so as to make a full analysis of the tested phenomena, the multimedia aspect is a must. The Theoretical standpoint of MASMI research agency , based on the use of the Brainster EEG based Neuromarketing platform represent a combination of traditional methods and neuromarketing, which provide answers to various issues on the attitude of consumers towards advertising....

Kakve su putne navike građana Srbije?

Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja MASMI iz Beograda je u februaru 2017. godine sprovela istraživanje sa ciljem sticanja uvida u navike putovanja građana Srbije. Istraživanje je sprovedeno metodom online upitnika (CAWI), na nacionalno reprezentativnom uzorku od 420 ispitanika starosti između 18 i 45 godina, saopšteno je iz ove agencije. Upitnikom su obuhvaćena relevantna pitanja u vezi sa izborom destinacija, motivima putovanja, kao i načinima organizacije putovanja, smeštaja i izbora transporta. Na osnovu nalaza ovog istraživanja može se zaključiti da se i turisti u Srbiji približavaju svetskim trendovima u pogledu proboja novih tehnologija u organizovanju putovanja i korišćenja pristupačnog privatnog smeštaja i jeftinijih varijanti transporta i kada su u pitanju putovanja u inostranstvo.       Izdvajamo neke od interesantnijih rezultata: Očekivano, na prvom mestu inostranih destinacija je Grčka (44%) dok je Crna Gora druga sa 18% ispitanika. Motivi putovanja se, isto, razlikuju – ovo istraživanje je pokazalo izmešanost motiva za putovanja, ili drugačije rečeno “hibridnost” turizma, koja ga približava “mobilnosti”. Ključne karakteristike turističkog doživljaja, kao što su odmor, rekreacija, razgledanje i uživanje, kombinuju se sa svakodnevnim iskustvima, uključujući porodične obaveze, posao, verske običaje i dr. Tako, 53% onih koji putuju lokalno to čini radi posete rodbini i prijateljima, što se može razumeti kao veza između turizma i migracija, odnosno kao neka vrsta mobilnosti koja kombinuje zadovoljstvo i društvene obaveze. Drumski saobraćaj i dalje dominira a avionski prevoz je koristilo 27% ispitanika. Duži tekst možete pogledati na sajtu...

#IZAZOV 2017# BUDŽETI ZA 2017

  Za potrebe Izazov-a 2017, foruma komunikacionih lidera, sproveli smo kvantitativno istraživanje u kome je učestvovalo 206 profesionalaca iz oblasti marketinga i PR-a u periodu od decembra 2016. godine do februara 2017. Učestvovali su stručnjaci iz 6 zemalja regiona: Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Jedna od tema kojom smo se bavili bili su budžeti za 2017. godinu… Da li će biti promena kada su pitanju budžeti? 4 od 10 stručnjaka smatra da će marketing i PR budžeti u 2017. godini ostati isti kao u 2016. godini. Ostali su ili optimistični pa smatraju da će budžeti rasti (30%), ili pesimistični i veruju da ih čeka pad (27%). U Sloveniji više profesionalaca nego u Srbiji veruje da će budžeti rasti (53% vs. 19%). Najviše će se ulagati u digital marketing, a najmanje u istraživanja tržišta Najveći broj kompanija će u 2017. godini usmeriti najveći procenat budžeta (44%) na digital marketing, dok najmanji deo budžeta sleduje istraživanju tržišta (13%). Svaka treća kompanija će najviše uložiti u content marketing, a svaka četvrta u ATL. Ima li u budžetima prostora za inovacije? Više od polovine stručnjaka iz branše veruje da će kompanije za inovativna integrisana rešenja u 2017. godini izdvojiti do 10% budžeta. Oko četvrtine veruje da će se izdvojiti još više – između 10 i 30% budžeta. Prenosimo delić atmosfere – MASMI na forumu...

Novo istraživanje o elektronskom poslovanju i zaštiti e-potrošača

U protekloj godini došlo je do značajne promene u vezi sa informisanošću i stavovima u pogledu e-poslovanja među MMSP u Srbiji. Preduzeća veruju da, u poređenju sa prethodnom godinom, e-poslovanje postaje snažnije u MMSP sektoru u Srbiji. Učestalost e-kupovine se takođe uvećala – jedan od tri e-kupca kupuje ili rezerviše nešto barem jednom mesečno, pokazuju rezultati novog istraživanja (MASMI, Beograd) u kome je učestvovalo 600 mikro, malih i srednjih preduzeća kao i 1400 ispitanika (18 – 64 godina starosti) iz cele Srbije. Istraživanje je sprovedeno u septembru 2016. kao deo projektnih aktivnosti. Neki od zaključaka su sledeći: Internet je ključni deo radnog dana MMSP sektora u Srbiji – 97% koristi internet svakog dana, bez obzira na region, veličinu kompanije i industrijski sektor. Korišćenje e-mail-a (na kompjuteru i mobilnom telefonu), pretraživanje i e-banking su suštinske aktivnosti za poslovanje. Tri od četiri MMSP imaju kompanijski websajt. Posedovanje sajta je gotovo pravilo u Beogradu (i nešto malo manje u Vojvodini) i među srednjim kompanijama, dok Centralna Srbija i manje kompanije imaju više problema sa svojim online predstavljanjem. Internet penetracija u Srbiji raste – 2016. godine 3 od 4 građana između 18 i 64 godina starosti koristi internet, uglavnom svakodnevno. Internet korisnici su uglavnom mlađi, iz gradskih sredina, sa višim nivoom obrazovanja i prihoda. Uglavnom koriste PC ili laptop da pristupe internetu, ali takođe i pametne telefone (pametni telefoni beleže značajno povećanje u odnosu na 2015. godinu). Glavne online aktivnosti su pretraživanje interneta, poseta društvenih mreža ili četovanje i čitanje vesti i časopisa online. Oko 40% onih koji ne koriste internet su potencijalni korisnici interneta (11% građana Srbije). Ključna prepreka za njih, pored...