Kakve su putne navike građana Srbije?

Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja MASMI iz Beograda je u februaru 2017. godine sprovela istraživanje sa ciljem sticanja uvida u navike putovanja građana Srbije. Istraživanje je sprovedeno metodom online upitnika (CAWI), na nacionalno reprezentativnom uzorku od 420 ispitanika starosti između 18 i 45 godina, saopšteno je iz ove agencije. Upitnikom su obuhvaćena relevantna pitanja u vezi sa izborom destinacija, motivima putovanja, kao i načinima organizacije putovanja, smeštaja i izbora transporta. Na osnovu nalaza ovog istraživanja može se zaključiti da se i turisti u Srbiji približavaju svetskim trendovima u pogledu proboja novih tehnologija u organizovanju putovanja i korišćenja pristupačnog privatnog smeštaja i jeftinijih varijanti transporta i kada su u pitanju putovanja u inostranstvo.       Izdvajamo neke od interesantnijih rezultata: Očekivano, na prvom mestu inostranih destinacija je Grčka (44%) dok je Crna Gora druga sa 18% ispitanika. Motivi putovanja se, isto, razlikuju – ovo istraživanje je pokazalo izmešanost motiva za putovanja, ili drugačije rečeno “hibridnost” turizma, koja ga približava “mobilnosti”. Ključne karakteristike turističkog doživljaja, kao što su odmor, rekreacija, razgledanje i uživanje, kombinuju se sa svakodnevnim iskustvima, uključujući porodične obaveze, posao, verske običaje i dr. Tako, 53% onih koji putuju lokalno to čini radi posete rodbini i prijateljima, što se može razumeti kao veza između turizma i migracija, odnosno kao neka vrsta mobilnosti koja kombinuje zadovoljstvo i društvene obaveze. Drumski saobraćaj i dalje dominira a avionski prevoz je koristilo 27% ispitanika. Duži tekst možete pogledati na sajtu...

#IZAZOV 2017# BUDŽETI ZA 2017

  Za potrebe Izazov-a 2017, foruma komunikacionih lidera, sproveli smo kvantitativno istraživanje u kome je učestvovalo 206 profesionalaca iz oblasti marketinga i PR-a u periodu od decembra 2016. godine do februara 2017. Učestvovali su stručnjaci iz 6 zemalja regiona: Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Jedna od tema kojom smo se bavili bili su budžeti za 2017. godinu… Da li će biti promena kada su pitanju budžeti? 4 od 10 stručnjaka smatra da će marketing i PR budžeti u 2017. godini ostati isti kao u 2016. godini. Ostali su ili optimistični pa smatraju da će budžeti rasti (30%), ili pesimistični i veruju da ih čeka pad (27%). U Sloveniji više profesionalaca nego u Srbiji veruje da će budžeti rasti (53% vs. 19%). Najviše će se ulagati u digital marketing, a najmanje u istraživanja tržišta Najveći broj kompanija će u 2017. godini usmeriti najveći procenat budžeta (44%) na digital marketing, dok najmanji deo budžeta sleduje istraživanju tržišta (13%). Svaka treća kompanija će najviše uložiti u content marketing, a svaka četvrta u ATL. Ima li u budžetima prostora za inovacije? Više od polovine stručnjaka iz branše veruje da će kompanije za inovativna integrisana rešenja u 2017. godini izdvojiti do 10% budžeta. Oko četvrtine veruje da će se izdvojiti još više – između 10 i 30% budžeta. Prenosimo delić atmosfere – MASMI na forumu...

Novo istraživanje o elektronskom poslovanju i zaštiti e-potrošača

U protekloj godini došlo je do značajne promene u vezi sa informisanošću i stavovima u pogledu e-poslovanja među MMSP u Srbiji. Preduzeća veruju da, u poređenju sa prethodnom godinom, e-poslovanje postaje snažnije u MMSP sektoru u Srbiji. Učestalost e-kupovine se takođe uvećala – jedan od tri e-kupca kupuje ili rezerviše nešto barem jednom mesečno, pokazuju rezultati novog istraživanja (MASMI, Beograd) u kome je učestvovalo 600 mikro, malih i srednjih preduzeća kao i 1400 ispitanika (18 – 64 godina starosti) iz cele Srbije. Istraživanje je sprovedeno u septembru 2016. kao deo projektnih aktivnosti. Neki od zaključaka su sledeći: Internet je ključni deo radnog dana MMSP sektora u Srbiji – 97% koristi internet svakog dana, bez obzira na region, veličinu kompanije i industrijski sektor. Korišćenje e-mail-a (na kompjuteru i mobilnom telefonu), pretraživanje i e-banking su suštinske aktivnosti za poslovanje. Tri od četiri MMSP imaju kompanijski websajt. Posedovanje sajta je gotovo pravilo u Beogradu (i nešto malo manje u Vojvodini) i među srednjim kompanijama, dok Centralna Srbija i manje kompanije imaju više problema sa svojim online predstavljanjem. Internet penetracija u Srbiji raste – 2016. godine 3 od 4 građana između 18 i 64 godina starosti koristi internet, uglavnom svakodnevno. Internet korisnici su uglavnom mlađi, iz gradskih sredina, sa višim nivoom obrazovanja i prihoda. Uglavnom koriste PC ili laptop da pristupe internetu, ali takođe i pametne telefone (pametni telefoni beleže značajno povećanje u odnosu na 2015. godinu). Glavne online aktivnosti su pretraživanje interneta, poseta društvenih mreža ili četovanje i čitanje vesti i časopisa online. Oko 40% onih koji ne koriste internet su potencijalni korisnici interneta (11% građana Srbije). Ključna prepreka za njih, pored...

Razumevanje generacije Y kao izazov i prilika

Do 2020. udeo srpske Y generacije u radno sposobnom stanovništvu biće 48% a prema proceni Republičkog zavoda za statistiku. Pored Y generacije, radno aktivne generacije su i Baby boom i X, a uskoro i Z generacija. Sa razvojem informacionih tehnologija dolazi do bržeg razvoja generacija, a svaka generacija nosi specifičnosti svog perioda. Generacijski jaz je sve primetniji u radnom okruženju pošto se generacije razlikuju po svojim vrednostima, motivaciji, stilu rukovođenja, komunikaciji i drugim aspektima. Koje su karakteristike srpskih Milenijasa vezano za odnos prema karijeri, idealnom poslu, motivaciji i veštinama koje svakodnevno primenjuju biće prikazano u radu, a kao rezultat istraživanja sprovedenog u maju 2016. godine na reprezentativnom uzorku te generacije u Srbiji. Autori:   Ph.D. Tatjana Mamula, profesor asistent   MA Jelena Popović, rukovodilac kvalitativnih uvida   MA Aleksandra Lazić, menadžer u sektoru kvantitativni uvidi Preuzmite kompletno predavanje u PDF...

Ko su (stvarno) srpski milenijalsi?

Y generacija u Srbiji: Vrednosti, životni stil i potrošačko ponašanje Tokom maja meseca 2016. godine, sproveli smo opsežno kvantitativno istraživanje vezano za jednu veoma aktuelnu temu – takozvanu generaciju “Y” odnosno “milenijalse” u Srbiji. Rezultati ovog istraživanja su dostupni u formi izveštaja čije specifikacije možete videti u nastavku: Sadržaj kompletnog izveštaja Izveštaj u .ppt formatu na preko 100 slajdova Nalazi su prikazani na totalu i po segmentima Nalazi su predstavljeni u formi grafikona, komentara i vizualizacija Izveštaj obuhvata sledeće teme: Detaljan opis svakog segmenta u terminima životnog stila i vrednosti Provođenje slobodnog vremena Praćenje medija Posedovanje i korišćenje elektronskih uređaja Online ponašanje i ponašanje na društvenim mrežama Omiljeni brendovi i proizvodi Navike pri kupovini Etnocentrizam Ponašanje u sferi rada i zapošljavanja (motivatori za rad i za napuštanje poslodavca, veštine zaposlenih, preferencije vezane za zapošljavanje) Demografski i socioekonomski profil Upit za dostavljanje kompletnog izveštaja možete poslati na adresu: aleksandra.lazic@masmi.com U nastavku izdvajamo neke od interesantnih rezultata do kojih smo došli: Čine oko 25% ukupne populacije u Srbiji 34% je visoko obrazovano Većina nije u braku (60%) a polovina još uvek živi sa roditeljima Slobodno vreme najviše provode družeći se sa prijateljima u kućnoj varijanti (57%), šetajući gradom (48%) ili gledajući filmove i serije na računaru (41%) Oblače se opušteno (casual) (45%) ali i sportski (23%) Čak 82% poseduje smartphone a 94% ima nalog na nekoj društvenoj mreži Preko 49% milenijalsa u Srbiji kupuje online Preuzmite preview istraživanja u PDF...